www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 1 ]

Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd
Modelling of surface and ground water interaction
David Krčmář
Prognóza využívania zdrojov pitnej vody pre okres Sobrance do roku 2030
Drinking water sources future prognosis for the Sobrance county evaluation up to 2030
Ladislav Tometz
Informačný systém pre hydrogeologické štúdie
Information system for hydrogeological studies
Dušan Dugáček
Vplyv podzemnej vody v oblasti Medzibodrožia na zasoľovanie pôdy
The influence of groundwater on soil salinization in the Medzibodrožie area
Anežka Čelková, Juraj Majerčák
Odtok podzemných vôd z čiastkových povodí hydrogeologickej štruktúry Tlstej
Groundwater runoff from partial watersheds of the Tlstá hydrogeological structure
Peter Malík
Sucho v povrchových a podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny
Drought in surface and groundwater in the Upper Nitra depression
Miriam Fendeková, Marián Fendek
Charakteristika chemického zloženia a kvality podzemných vôd Bratislavského samosprávneho kraja z pohľadu vyhľadávania strategických zdrojov pitných vôd
Analysis of chemical composition and quality of groundwater in the Bratislavan self-governing region related to strategic identification of drinking water
Jozef Kordík, Juraj Michalko, Dušan Bodiš, Katarína Fajčíková, František Bottlik, Radovan Černák
Chemické zloženie a kvalita banských vôd lignitového ložiska Gbely
Chemical composition and mine water quality in the Gbely lignite deposit
Zlatica Ženišová, David Krčmář, Viktória Valková, Renáta Fľaková, Peter Bajtoš, Jozef Kováč
K životnému jubileu RNDr. Igora Baja
Igor Bajo is having anniversary
Slávka Grexová
Životné jubileum RNDr. Jána Ostroluckého
Ján Ostrolucký is having anniversary
Ladislav Tometz
RNDr. Jozef Halmo šesťdesiatročný
Jozef Halmo is having anniversary
Ondrej Franko, Daniel Panák
RNDr. Kamil Vrana, CSc. šesťdesiatročný
Kamil Vrana is having anniversary
Stanislav Rapant
RNDr. Dušan Bodiš, CSc. šesťdesiatročný
Dušan Bodiš is having anniversary
Stanislav Rapant

admin@sah-podzemnavoda.sk