www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK životnému jubileu RNDr. Igora Baja


K životnému jubileu RNDr. Igora Baja

Igor Bajo is having anniversary


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 1 ]
Slávka Grexová

ABSTRAKT: V tomto roku oslávil krásne životné jubileum, 70 rokov, náš priateľ a kolega Igor Bajo. Narodil sa 16. 2. 1942 v Žiline. Je absolventom jedenásťročnej strednej školy, ktorú ukončil v roku 1959. V rokoch 1959 – 1964 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor inžinierska geológia....


bibliografický
odkaz na článok:
Slávka, G. 2012: K životnému jubileu RNDr. Igora Baja.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 1/2012, 104.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk