www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARNDr. Jozef Halmo šesťdesiatročný


RNDr. Jozef Halmo šesťdesiatročný

Jozef Halmo is having anniversary


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 1 ]
Ondrej Franko, Daniel Panák

ABSTRAKT: V decembri 2011 oslávil životné jubileum RNDr. Jozef Halmo. Narodil sa 15. 12. 1951 v Topoľčanoch, ale rodákom je z Bošian, kde aj vychodil základnú školu a následne strednú školu v Topoľčanoch. Je ženatý, má tri dcéry a jednu vnučku. Odbor geológia, špecializácia hydrogeológia a geofyzika, absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava v rokoch 1970 – 1976.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O. & D. Panák, 2012: RNDr. Jozef Halmo šesťdesiatročný.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVIII, 1/2012, 106.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk