www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2004 [ ročník X, číslo 2 ]

Relatívna informačná entropia a Gazdova hydrochemická klasifikácia
Relative information entropy and Gazda´s hydrochemical classification
Ján Jetel
Agresívne vlastnosti podzemných vôd Slovenskej republiky
Aggressive properties of groundwater of the Slovak republic
Miriam Fendeková, Anna Roháčiková
Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť I.
Hydrogeochemical evaluation of groundwater chemistry from oil-prospecting wells in the Danube basin, part I.
Tomáš Lánczos, Ján Milička, Helena Molnárová
Predbežná riziková analýza potenciálnych bodových zdrojov znečistenia a ohrozenie podzemných vôd
Preliminary risk assessment of potentially polluted sites and groundwater pollution risk
Róbert Chriašteľ, Eugen Kullman, Tomáš Lánczos
Hydrogeologický vrt KMV-1 Sielnica - zdroj termálnej vody
Hydrogeological borehole KMV-1 Sielnica - a source of thermal water
Kamil Vrana, Vladimír Hanzel, Vojtech Drexler
K sedemdesiatinám prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc.
-
Vladimír Hanzel
Životné jubileum Ing. Kvetoslavy Hyánkovej, CSc.
-
Zlatica Ženišová

admin@sah-podzemnavoda.sk