www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAK sedemdesiatinám prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc.


K sedemdesiatinám prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc.

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 2 ]
Vladimír Hanzel

ABSTRAKT: Dňa 20.8.2004 oslávil svoje životné jubileum Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. známy a vážený odborník, osobnosť slovenskej vedy o podzemnej vode - hydrogeológie. Narodil sa 20.8.1934 v Trnave. Po absolvovaní Štátneho gymnázia v tomto meste v rokoch 1953 - 1958 študoval na Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komenského, študijný odbor geológia, špecializácia inžinierska geológia.


bibliografický
odkaz na článok:
Hanzel, V., 2004: K sedemdesiatinám prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 2/2004, 59-71.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk