www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologický vrt KMV-1 Sielnica - zdroj termálnej vody


Hydrogeologický vrt KMV-1 Sielnica - zdroj termálnej vody

Hydrogeological borehole KMV-1 Sielnica - a source of thermal water


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 2 ]
Kamil Vrana, Vladimír Hanzel, Vojtech Drexler

ABSTRACT: Hydrogeological borehole KMV- l was realised on the base of approved geological project (K. Vrana - V. Drexler 2003) for investor KK Company - Pivovary Ltd., Vlkanová. The borehole reached the depth of 417,5 m. From the borehole it is possible to exploit by termolift 3,0 l/s of termomineral water at the well-mouth pressure 0,82 MPa, water temperature 33,6 °C, and content of free CO2 205,0 mg/l.


bibliografický
odkaz na článok:
Vrana, K., Hanzel, V. & V. Drexler, 2004: Hydrogeologický vrt KMV-1 Sielnica - zdroj termálnej vody.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 2/2004, 44-58.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeologický vrt, exploatácia tennálnej vody, využiteľné množstvo podzemnej vody

key words: hydrogeological borehole, explitation of thermal water, exploitable amount of ground water

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk