www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum Ing. Kvetoslavy Hyánkovej, CSc.


Životné jubileum Ing. Kvetoslavy Hyánkovej, CSc.

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2004 [ ročník X, číslo 2 ]
Zlatica Ženišová

ABSTRAKT: Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. sa narodila 18. mája 1934 v Bratislave. Po skončení gymnázia začala v roku 1953 študovať na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, V roku 1956 prešla študovať do Prahy na Vysokú školu chemicko-technologickú. Štúdium ukončila v roku 1958 v odbore Chémia a technológia vody a získala titul Ing.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., 2004: Životné jubileum Ing. Kvetoslavy Hyánkovej, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, X, 2/2004, 72-73.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk