www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2009 [ ročník XV, číslo 2 ]

Hydrogeologické pomery výverovej oblasti, chemické zloženie a genéza prírodnej liečivej vody Cigeľka
Hydrogeological conditions of discharge area, chemical composition and origin of natural curative water Cigeľka
Natália Bačová, Pavel Bačo, Jozef Komoň
Hydrologická bilancia severnej časti Štiavnických vrchov
Hydrological balance of the northern part of the Štiavnické vrchy Mts.
Peter Malík, Anton Remšík, Peter Bajtoš
Change of Olza’s water chemism as a result of mine water impact
Změny chemismu vody v řece Olše v důsledku vypouštění důlních vod
Andrzej Harat, Arnošt Grmela
Jódo-brómové podzemné vody v oblasti Oravskej Polhory
Iodine-brome groundwater in the area of Oravska Polhora
Michal Zakovič, Michal Potfaj, Marián Fendek, Dušan Bodiš
Kontaminácia vôd arzénom a antimónom v okolí opusteného ložiska Poproč
Water contamination of arsenic and antimony in abandoned deposit Poproč
Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Ivana Jašová, David Krčmář
Množstvo a kvalita podzemných vôd bane Mária a ich vzťah k revitalizácii ťažby nerastných surovín
Quantity and quality of groundwater of Maria mine and its relationships to revitalization of ore-mining
Ladislav Tometz, Katarína Kyseľová
Podzemný odtok z neovulkanitov Štiavnických vrchov a Javoria
Groundwater runoff from the neogene volcanics of the Štiavnické vrchy Mts. and Javorie Mts.
Peter Malík, Anton Remšík, Peter Bajtoš, Jaromír Helma
Priepustnosť a prietočnosť kvartérnych a neogénnych zvodnencov Medzibodrožia
Permeability and transmissivity of quaternary and neogene aquifers in the Medzibodrožie region
Peter Bajtoš
Using permeable reactive barriers with zero valent iron for chlorinated hydrocarbons removal: case study at Hluk, Czech Republic
Použití polopropustných reaktivních bariér s nulamocným železem pro odstranění chlorovaných úhlovodíků z podzemní vody na lokalitě Hluk
Patrik Kabátník, Josef Zeman
Vedomosti o minerálnych vodách Slovenska v 16. až 19. storočí
Knowledge on mineral waters of Slovakia from 16th to 19th century
Ondrej Franko, Slávka Grexová, Pavel Tkáčik

admin@sah-podzemnavoda.sk