www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVedomosti o minerálnych vodách Slovenska v 16. až 19. storočí


Vedomosti o minerálnych vodách Slovenska v 16. až 19. storočí

Knowledge on mineral waters of Slovakia from 16th to 19th century


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2009 [ ročník XV, číslo 2 ]
Ondrej Franko, Slávka Grexová, Pavel Tkáčik

ABSTRACT: In the contribution the information on mineral waters of most significant researchers from the 16th – 19th century in Slovakia is mentioned. Comparison of their knowledge with present – day resultates is mentioned in this work. Compared the views of the origin of mineral waters, genesis the chemical composition of mineral waters, appear and disappear springs of mineral waters, hydrological regime of mineral water products of mineral water, the division of mineral water and a description strands, or local mineral waters.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., Grexová, S. & P. Tkáčik, 2009: Vedomosti o minerálnych vodách Slovenska v 16. až 19. storočí.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XV, 2/2009, 210-215.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: minerálne vody, história, 16. – 19. storočie, porovnanie poznatkov

key words: mineral waters, history, 16th – 19th century, comparison of knowledge

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk