www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Množstvo a kvalita podzemných vôd bane Mária a ich vzťah k revitalizácii ťažby nerastných surovín


Množstvo a kvalita podzemných vôd bane Mária a ich vzťah k revitalizácii ťažby nerastných surovín

Quantity and quality of groundwater of Maria mine and its relationships to revitalization of ore-mining


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2009 [ ročník XV, číslo 2 ]
Ladislav Tometz, Katarína Kyseľová

ABSTRACT: Political and economical changes in 1989 were followed in Slovakia by marked crisis in the area of ore-mining. The crisis affected also the ore-mines with rich traditions in Rožňava. In 2000, the Mária mine, in which silver, gold and iron ore (limonite and siderite) were mined in the past, was closed. Abandoned mine was flooded and later the mining water ran out on the ground. Because of the actual situation and existing plan about mining resumption, there was a need for ground (mining) water quality and quantity assessment and assessment of its impact on the environment. These results are brought in this paper.


bibliografický
odkaz na článok:
Tometz, L. & K. Kyseľová, 2009: Množstvo a kvalita podzemných vôd bane Mária a ich vzťah k revitalizácii ťažby nerastných surovín.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XV, 2/2009, 162-173.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeológia, kvantita a kvalita banských vôd, životné prostredie

key words: hydrogeology, quantity and quality of mining water, environment

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)




admin@sah-podzemnavoda.sk