www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologické pomery výverovej oblasti, chemické zloženie a genéza prírodnej liečivej vody Cigeľka


Hydrogeologické pomery výverovej oblasti, chemické zloženie a genéza prírodnej liečivej vody Cigeľka

Hydrogeological conditions of discharge area, chemical composition and origin of natural curative water Cigeľka


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2009 [ ročník XV, číslo 2 ]
Natália Bačová, Pavel Bačo, Jozef Komoň

ABSTRACT: The natural curative water Cigeľka is strongly mineralized, carbon-dioxide water of Na-HCO3-Cl type. Its final chemical composition probably originates by the mixing of two water types – Na-HCO3-(Cl) and Na-Cl – well isolated from the “live” circulation. The water flows towards surface in deep-seated fault, representing the north-eastern segment of the Muráň tectonic system. The article reports the results of hydrogeological prospecting aimed to obtain data for the suggestion of protection zones for the source of the natural curative water Cigeľka and older works. Numerous valuable results were obtained by the technical works, geophysical works, as well as hydrogeological and hydrogeochemical works. They brought new important information about the underground location of mineral water in the discharge area.


bibliografický
odkaz na článok:
Bačová, N., Bačo, P. & J. Komoň, 2009: Hydrogeologické pomery výverovej oblasti, chemické zloženie a genéza prírodnej liečivej vody Cigeľka.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XV, 2/2009, 216-229.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: geologické a hydrogeologické pomery, prírodná liečivá voda, minerálna voda, makrochemické zloženie, vertikálne elektrické sondovanie, hydrogénuhličitany, chloridy

key words: geological and hydrogeological conditions, natural curative water, mineral water, macrocomposition of water, upright electrical sounding, hydrogencarbonates, chlorides

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk