www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2000 [ ročník VI, číslo 1 ]

Minerálne a termálne vody Slovenska - vznik a rozšírenie
Mineral and thermal waters of Slovakia - formation and extension
Ondrej Franko, Ladislav Melioris
Vliv povodne v červenci 1997 na režim podzemní vody v infiltrační oblasti vodního zdroje Březová nad Svitavou
Influence of the flood in july 1997 on the groundwater regime in the infiltration area of the water resource Březová nad Svitavou (Czech republlc)
Hubert Kříž, Ladislav Prokop
Vplyv skládok tuhého komunálneho odpadu na kvalitu fluviogénnych podzemných vôd v oblasti Suchohradu, Záhorskej Vsi a Vysokej pri Morave
The influence of municipal solid waste landfills on the quality of fluviogenic grounowater in Suchohrad - Záhorská Ves and Vysoká pri Morave
Zuzana Ušiaková, Anna Roháčiková
Analýza príčin sfarbenia termálnej vody v kúpeľoch Piešťany
Analysis of cauces of Piešťany spa thermal water tinge
Jarmila Božíková
Termálne vody západnej púšte egyptskej časti Sahary
Thermal waters in the western desert of the egyptian part of the Sahara desert
Ondrej Franko, Ladislav Melioris
Bibliografia podzemných vôd Slovenska za roky 1918-1955
Bibliography of groundwaters in Slovakia for the years 1918-1955
Ondrej Franko
Recenzia diela: Geochemický atlas Slovenska - Podzemné vody
Review: Geochemical atlas of Slovakia - Groundwater
Ondrej Franko

admin@sah-podzemnavoda.sk