www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODABibliografia podzemných vôd Slovenska za roky 1918-1955


Bibliografia podzemných vôd Slovenska za roky 1918-1955

Bibliography of groundwaters in Slovakia for the years 1918-1955


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2000 [ ročník VI, číslo 1 ]
Ondrej Franko

ABSTRACT: Besides bibliography of groundwaters for the years 1918 - 1955 in the contribution also general information on non-mineral, mineral and thermal waters is mentioned. For development of this knowledge to be seen, it is mentioned in chronological order. Non-mineral waters are dealt with in 92 manuscript reports and 18 publications, mineral and thermal waters in 36 manuscript reports and 39 publications.


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O., 2000: Bibliografia podzemných vôd Slovenska za roky 1918-1955.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VI, 1/2000, 74-87.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: história, roky 1918-1955, obyčajná voda, minerálna a termálna voda, bibliografia, Slovensko

key words: history, years 1918-1955, fresh water, mineral and thermal water, bibliography, Slovakia

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk