www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODATermálne vody západnej púšte egyptskej časti Sahary


Termálne vody západnej púšte egyptskej časti Sahary

Thermal waters in the western desert of the egyptian part of the Sahara desert


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2000 [ ročník VI, číslo 1 ]
Ondrej Franko, Ladislav Melioris

ABSTRACT: Paper describes the Thermal waters of Nubian sandstones in the Western desert of the Egyptian part of the Sahara desert. Storage capacity of thermal waters in this territory is aproximately 24.10-12 m3, The article presents the latest knowledge hydrogeological conditions in the different oasis (Qatarra, Bahariya, Farafra, Dakhla, Kharga), The outlet of water from deep and shallow boreholes in four oasis (exept Qatarra) reaches 3032 l/s, The paper evaluates also the chemical composition of thermal waters (TDS = 100 - 500 mg/l) and their geothermic conditions (Gg = 10 - 56 °C/lOOO m).


bibliografický
odkaz na článok:
Franko, O. & L. Melioris, 2000: Termálne vody západnej púšte egyptskej časti Sahary.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, VI, 1/2000, 60-73.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Egypt, Nubijský pieskovec, termálne vody, zásoby, prognózy vývoja, chemizmus, geotermika

key words: Egypt, Nubian sandstone, thermal waters, storage capacity, prognosis of development, chemistry, geothermics

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk