www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2003 [ ročník IX, číslo 2 ]

Mapy zranitelnosti podzemních vod pesticidy v ČR
Maps of groundwater vulnerabillty to pesticide in the Czech republic
Jaroslav Skořepa, Irena Skořepová, Vít Kodeš, Darina Remenárová
Rainfall pollution and carbonate rock solution within upper jurassic karstic aquifer in the southern part of Cracow-Czestochowa Upland (Southern Poland)
Riešenie vzťahu znečistenia zrážok a rozpúštania karbonátových hornín jurských krasových kolektorov južnej časti vysočiny Krakow-Czestochova (južné Poľsko)
Jacek Róžkowski
Groundwater quality in the Tarnowskle Góry district based on monitoring data results
Kvalita podzemných vôd v oblasti Tarnowskle Góry na základe výsledkov monitoringu
Andrzej J. Witkowski, Hanna Rubin
Vplyv banských vôd z ložiskovej oblasti Pezinok na kvalitu povrchových vôd
Influence of mine water in Pezinok area on the surface water quality
Renáta Fľaková, Marek Hudáček, Zlatica Ženišová
Príspevok k poznaniu hydrogeologickej štruktúry minerálnych vôd v Trenčianskych Tepliciach
Contribution to knowledge of the hydrogeological structure of the mineral waters in the bath Trenčianske Teplice
Ladislav Melioris
Hydrogeológia regiónu Kysúc
Hydrogeology of the Kysuce region
Vladimír Hanzel
Príspevok k možnému ekonomickému hodnoteniu a k problémom oceňovania podzemných vôd
Contribution to the possible economical assessment and problems of groundwater resources valuation
Soňa Cicmanová, Milan Tréger, Peter Malík
Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd
Modelling of the stream-aquifer interaction
David Krčmár
RNDr. Pavel Ostrolúcky jubiluje
Jubilee of RNDr. Pavel Ostrolúcky
Pavel Bujalka, Pavel Tkáčik

admin@sah-podzemnavoda.sk