www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPríspevok k poznaniu hydrogeologickej štruktúry minerálnych vôd v Trenčianskych Tepliciach


Príspevok k poznaniu hydrogeologickej štruktúry minerálnych vôd v Trenčianskych Tepliciach

Contribution to knowledge of the hydrogeological structure of the mineral waters in the bath Trenčianske Teplice


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2003 [ ročník IX, číslo 2 ]
Ladislav Melioris

ABSTRACT: The goal of the presented article is contribution to knowledge about the hydrogeological structure of the thermal and mineral waters in the bath Trenčianske Teplice, The research is based on analyses of geological and tectonic settings of the area and on characteristics of hydro-physical properties of carbonate rocks, New results of hydrogeological research and investigation of water balance in hydrogeological unit of the massif Ostrý and also other information concerning isotope research of the origin of mineral and thermal waters in Slovakia were also source for this article.


bibliografický
odkaz na článok:
Melioris, L., 2003: Príspevok k poznaniu hydrogeologickej štruktúry minerálnych vôd v Trenčianskych Tepliciach.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IX, 2/2003, 34-45.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeologická štruktúra, tektonika, hydrofyzikálne vlastnosti karbonátov, bilancia vody

key words: hydrogeological structure, tectonic, hydrofisicai character of the carbonate rocks, balance of water

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk