www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAVplyv banských vôd z ložiskovej oblasti Pezinok na kvalitu povrchových vôd


Vplyv banských vôd z ložiskovej oblasti Pezinok na kvalitu povrchových vôd

Influence of mine water in Pezinok area on the surface water quality


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2003 [ ročník IX, číslo 2 ]
Renáta Fľaková, Marek Hudáček, Zlatica Ženišová

ABSTRACT: The area of Pezinok-Pernek crystalline rock belongs to the old mine regions. Chemical composition of grou nd water and surface water is influenced by mine water and by sludge water from Kolársky vrch. In the period from February to June 2003 were chemical composition of mine water, surface water and sludge water measured from Kolársky vrch. In surface water were detected high contents of sulphates, Fe, Al, As and Sb. The Fe-ochres creation is caused by rocks decay and oxidation of sulphides. This fact is important from point of view of metal sorption form water environment.


bibliografický
odkaz na článok:
Fľaková, R., Hudáček, M. & Z. Ženišová, 2003: Vplyv banských vôd z ložiskovej oblasti Pezinok na kvalitu povrchových vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IX, 2/2003, 28-33.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: banské vody, oxidácia sulfidov, chemické zloženie vôd, kvalita povrchových vôd, odkalisko

key words: mine water, oxidation of sulphides, chemical composition of water, surface water quality, sludge water

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk