www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd


Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd

Modelling of the stream-aquifer interaction


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2003 [ ročník IX, číslo 2 ]
David Krčmár

ABSTRACT: This paper describes investigation of the stream-aquifer interaction on the south part of Hron basin area near towns Turá and Šárovce. The main goal of the study was to create hydraulic model of the area and with help of modelling tools to find out interaction latitude by various stream flows, influence of high flow s in the river on groundwater with spreading of the water in the ground during the time and also influence of riverbed dropdown on the groundwater.


bibliografický
odkaz na článok:
Krčmár, D., 2003: Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, IX, 2/2003, 79-90.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: interakcia, prúdenie, podzemná voda, povrchová voda, modelovanie, Hron

key words: interaction, flow, groundwater, surface water, modelling, Hron river

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)




admin@sah-podzemnavoda.sk