www
 
21. slovenská hydrogeologická konferencia - Pozvánka
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Slovenská asociácia hydrogeológov, Národná skupina Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH) na Slovensku, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice pozývajú všetkých členov SAH a odbornú verejnosť na 21. slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú ako tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Vytvárame priestor pre odborný program, zaujímavú exkurziu a príjemný pobyt na turisticky atraktívnom mieste. Konferencia sa bude konať 1. – 4. októbra 2024 v hoteli Zerrenpach - Látky. [viac...]

Termín nahlasovania príspevkov bol posunutý do 31. 7. 2024!
21. slovenská HG konferencia - 1. cirkulár (.pdf) 21. slovenská HG konferencia - Informácia pre aktívnych účastníkov / pokyny pre autorov (.pdf) 21. slovenská HG konferencia - Príspevok v zborníku - príklad (formát MS Word) 21. slovenská HG konferencia - Prihláška (formát MS Word) 21. slovenská HG konferencia - On-line prihlasovanie

komentáre sú vypnuté

SAH - BURZA PRÁCE: Nový inzerát
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení kolegovia, dávame Vám do pozornosti pracovný inzerát na pozíciu: hydrogeológ / sanačný geológ, v sekcii BURZA PRÁCE, v kategórii Pracovné ponuky / Hľadám si prácu. [detaily ponuky...]

komentáre sú vypnuté

Seminár: Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Slovenská asociácia hydrogeológov organizovala odborný seminár s online prenosom (webinár) na tému „Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd“, ktorý sa konal 16. apríla 2024 v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na uvedenej akcii vystúpili odborníci, ktorí prijali pozvanie a ktorých odborná fundovanosť a vysoká profesionálna zručnosť v danej oblasti je členmi SAH dlhodobo pozitívne oceňovaná. [viac...]
Seminár - Pozvánka a program (.pdf) Seminár - Prezentácie na stiahnutie - pre členov SAH (.zip bez hesla) Seminár - Prezentácie na stiahnutie - pre účastníkov seminára (.zip zabezpečený heslom)

komentáre sú vypnuté

Hydrogeochemický seminár 2023
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Hydrogeochemický seminár, ktorý sa uskutočnil 8. decembra 2023 bol venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bola prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z., 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, SAH, 167 s.). Seminár sa uskutočnil v Prezentačnom centre AMOS (PriF UK) v Bratislave a súčasne na platforme MS Teams. [viac...]
Hydrogeochemický seminár 2023 - Prednášky (.zip)

komentáre sú vypnuté

Archív aktuálnych informácií:


admin@sah-podzemnavoda.sk