www
 
Otvorený list ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Vážení členovia SAH!

V poslednom období akiste nejedného z Vás zaujala predtým nie tak často mediálne prezentovaná aktivita ministra životného prostredia SR v rôznych oblastiach životného prostredia, predovšetkým však na poli environmentálnych záťaží. Minister sa viackrát v tejto súvislosti vyjadril, že podporuje a bude podporovať kvalitné riešenia prekonzultované odborníkmi. Nie všetci z nás však takto vnímajú reálne dianie na tomto poli, mnohí zdá sa pociťujú rozpor medzi deklarovaným prístupom a názormi a riešeniami prezentovanými zo strany rôznych aktivistov. Z podnetu z radov členov Slovenskej asociácie hydrogeológov sa teda výbor SAH odhodlal k zaslaniu otvoreného listu ministrovi životného prostredia SR s ponukou na spoluprácu...
Otvorený list ministrovi životného prostredia SR

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk