www
 
STN 73 6614: Skúšky zdrojov podzemnej vody
pridal: Admin - hlavný administrátor / kategória: Aktuálne informácie

Od 1. októbra 2021 vstúpila do platnosti slovenská technická norma STN 73 6614 Skúšky zdrojov podzemnej vody, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu STN 73 6614 z apríla 1984. Zmeny sa týkajú hlavne členenia hydrodynamických skúšok a požiadaviek na ich trvanie. Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia je chránená Zákonom č. 60/2018 o technickej normalizácii, viac informácií o STN zdieľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

komentáre sú vypnuté

admin@sah-podzemnavoda.sk