www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2023 [ ročník 29, číslo 1 ]

Podzemná voda a klimatické zmeny
Groundwater and climate changes
Igor Mucha, Rudolf Hajossy
Výtokové čiary prameňov v Brezovských Karpatoch
Discharge recession curves of springs in the Brezovské Karpaty Mts.
Peter Malík, Daniel Panák
Miroslav Jezný „70“
Jubilee of Miroslav Jezný
Kamil Kandera
Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.
Jubilee of doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
Kolektív bývalých kolegov na PriF UK
Životné jubileum Vojtecha Méryho
Jubilee of Vojtech Méry
Eva Méryová
RNDr. Tibor Kovács šesťdesiatročný
Jubilee of RNDr. Tibor Kovács
Ján Antal, Ján Dzúrik, Martin Šujan

admin@sah-podzemnavoda.sk