www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.


Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.

Jubilee of doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2023 [ ročník 29, číslo 1 ]
Kolektív bývalých kolegov na PriF UK

Doc. RNDr. Peter Némethy, CSc. sa narodil 31. 1. 1943 v Martine. Jeho budúcu profesionálnu orientáciu naznačilo už štúdium na Priemyselnej škole baníckej a geologickej, kde úspešne študoval v rokoch 1957 – 1961. Po maturite sa zamestnal na Geologickom prieskume n. p. Žilina, úsek Bratislava, kde pracoval ako kolektor. V roku 1962 nastúpil na vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré úspešne absolvoval v odbore Geológia v roku 1967...


bibliografický
odkaz na článok:
Kolektív autorov. 2023: Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 29, 1/2023, 51.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk