www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2019 [ ročník 25, číslo 2 ]

Odvodňovanie nováckeho uhoľného ložiska v priestore a čase
Dewatering of the Nováky coal deposit in space and time
Jozef Halmo, Mária Kromková, Peter Lenhart, Mário Seko
Chemické zloženie a mikrobiologický profil vôd krasových prameňov a vyvieračiek Silickej planiny prepojených na podzemné toky jaskynných systémov
Water chemical composition and microbiological profile of Silická planina Plateau karst springs and resurgence connected with underground streams of caves systems
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Milan Seman
Vzťah povrchových a podzemných vôd v národnej prírodnej rezervácii Šúr
The relationship of surface and groundwater in the national nature reserve Šúr
Marek Tomasch, Renáta Fľaková, Barbora Gavuliaková, Ľubica Durdiaková, Martin Zatlakovič, Zlatica Ženišová, David Krčmář, František Bottlik, Juraj Michalko
Za prof. RNDr. Zlaticou Ženišovou, PhD.
In memory of prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk