www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAChemické zloženie a mikrobiologický profil vôd krasových prameňov a vyvieračiek Silickej planiny prepojených na podzemné toky jaskynných systémov


Chemické zloženie a mikrobiologický profil vôd krasových prameňov a vyvieračiek Silickej planiny prepojených na podzemné toky jaskynných systémov

Water chemical composition and microbiological profile of Silická planina Plateau karst springs and resurgence connected with underground streams of caves systems


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2019 [ ročník 25, číslo 2 ]
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Milan Seman

ABSTRACT: This article presents the results of research during time period 2005 – 2018. The results were obtained from the research of the underground hydrological cave systems of Silická planina Plateau. This paper analyses and compares in detail the water chemical composition of 7 karst springs/resurgences (Čierna Resurgence, Kečovská Resurgence, Eveteš Spring, Buzgó Spring, Pri kaplnke Spring, Pod kameňolomom Spring, Sokolia Resurgence) that are connected with underground streams. The Observed springs/resurgences have similar chemical composition, although they show some spatial and seasonal changes. The water chemical composition correlates with mineral-petrographic composition of rocks. Variations in water chemical composition are a function of length of underground hydrological systems, the underground inflow and activity ponors connected with springs, too. Quality of water is good indicator of local agriculture activities in the catchment areas of springs.
bibliografický
odkaz na článok:
Haviarová, D., Fľaková, R., Ženišová, Z. & M. Seman 2019: Chemické zloženie a mikrobiologický profil vôd krasových prameňov a vyvieračiek Silickej planiny prepojených na podzemné toky jaskynných systémov.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 25, 2/2019, 95-119.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Silická planina, kras, prameň, vyvieračka, chemické zloženie, mikrobiologický profil

key words: Silická planina Plateau, karst, springs, resurgences, chemical composition, microbiological profile

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk