www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa prof. RNDr. Zlaticou Ženišovou, PhD.


Za prof. RNDr. Zlaticou Ženišovou, PhD.

In memory of prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2019 [ ročník 25, číslo 2 ]
Renáta Fľaková

Dňa 17. 8. 2019 nás po ťažkej chorobe navždy opustila prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. Zlatica Ženišová sa narodila 11. 11. 1953 v Šahách. Stredoškolské vzdelanie ukončila v roku 1973, v rokoch 1973 – 1978 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a stala sa absolventkou odboru geológia, so špecializáciou Inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1984 získala titul RNDr., v roku 1999 získala hodnosť philosophie doctor (PhD.) a v roku 2002 vedecko-pedagogickú hodnosť docentky v odbore Hydrogeológia. V roku 2014 bola vymenovaná prezidentom SR za vysokoškolskú profesorku vo vednom odbore Inžinierska geológia...


bibliografický
odkaz na článok:
Fľaková, R. 2019: Za prof. RNDr. Zlaticou Ženišovou, PhD..- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 25, 2/2019, 154-155.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk