www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2009 [ ročník XV, číslo 1 ]

Antimón a arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach Slovenska
Antimony and arsenic in waters influenced by mining activities in selected parts of Slovakia
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Ivana Jašová, Soňa Cicmanová
Důlní hydrogeologie – dopady likvidace dolů na povrchové a podzemní vody
Mining hydrogeology – the influence of the mines liquidation on surface and ground water
Arnošt Grmela, Karel Lusk, Josef Halíř
Minulost, současnost a perspektivy české hydrogeologie
The past, present state and challenges of the czech hydrogeology
Jiří Krásný
PCB contaminated sites in the Czech Republic
Ekologické zátěže s PCB v České republice
Pavel Eckhardt, Marta Martínková
Podzemní voda městských a průmyslových aglomerací
Groundwater in urban and industrial agglomerations
Jiří Tylčer
Rámcový přehled regionálních hydrogeologických prací na území České republiky
General overview of regional hydrogeological research in the Czech Republic territory
Renáta Kadlecová, Miroslav Olmer, Zdeněk Herrmann, Jan Čurda
Staré a nové problémy průzkumu, analýzy rizik a sanace znečištění podzemní vody v České republice po roce 2000
Former and current problems of investigation, risk assessment and remediation in the Czech Republic after 2000
Jan Švoma, Pavel Dusílek
Súčasný stav hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemných vôd Slovenskej republiky
Present state of the groundwater bodies quantitative and chemical status evaluation in Slovak Republic
Dušan Bodiš, Eugen Kullman, Anna Hornáčková-Patschová
Zostavovanie základných hydrogeochemických máp na Slovensku – cesta k jednotným digitálnym podkladom
Compilation of basic hydrogeochemical maps in Slovakia – towards the unified digital presentation
Jozef Kordík, Igor Slaninka
Regionálne hydrogeologické štúdie na území Slovenska v prvej dekáde 21. storočia
Regional hydrogeological studies on the territory of Slovak Republic in the first decade of the 21st century
Peter Malík, Miroslav Bím

admin@sah-podzemnavoda.sk