www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAAntimón a arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach Slovenska


Antimón a arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach Slovenska

Antimony and arsenic in waters influenced by mining activities in selected parts of Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2009 [ ročník XV, číslo 1 ]
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Ivana Jašová, Soňa Cicmanová

ABSTRACT: Antimony and arsenic occur in surface water and groundwater only in trace concentration in natural conditions, but there are toxic element and in drinking water is strongly limited, antimony by value 0,005 mg.l-1 and arsenic by value 0,01 mg.l-1. The major concentration of antimony include stibnite and ore formations and assembeges which are natural sources of antimony in water. Consequently, the presence of antimony and arsenic in surface water and groundwater, and associated stream sediments and soils may by issue of environmental concern. Therefore a detailed study of contaminated environment should by done.


bibliografický
odkaz na článok:
Ženišová, Z., Fľaková, R., Jašová, I. & S. Cicmanová, 2009: Antimón a arzén vo vodách ovplyvnených banskou činnosťou vo vybraných oblastiach Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XV, 1/2009, 100-117.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: antimón, arzén, banská činnosť, kvalita vody, znečistenie

key words: antimony, arsenic, mining activity, water quality, pollution

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk