www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2018 [ ročník 24, číslo 1 ]

Zmeny v redakčnej rade časopisu Podzemná voda
-
Peter Malík
Hydrogeologická štruktúra a zdroje prírodnej liečivej vody v Nimnici a ich ochrana
Hydrogeological structure and sources of natural mineral water in Nimnica, and their protection
Jarmila Božíková, Gabriela Vandrová
Hydraulická ochrana podzemných vôd v spoločnosti Slovnaft, a. s. – hodnotenie systému za obdobie rokov 1991 – 2016
Groundwater hydraulic protection at Slovnaft, a. s. – system evaluation for period 1991 – 2016
Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Patrik Kuric, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Bohuš Pažitný, Marek Tomasch, Martin Zatlakovič
Zhodnotenie vplyvu environmentálnej záťaže Banská Štiavnica – odkalisko Lintich na životné prostredie
Evaluation of impact of contaminated site Banska Stiavnica – Lintich tailings on environment
Jozef Kordík, Michal Jankulár, Iveta Zvarová
Výpočet množstiev podzemnej vody v horských oblastiach
Estimation of groundwater amounts in mountainous areas
Marián Fendek, Miroslav Jezný, Tomáš Benikovský, Miriam Fendeková, Erika Beňáková
Úvod do problematiky ozajstného sucha
An introduction to real drought issues
Igor Mucha
Pôvod síranov v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej jaskyne
Origin of sulphates in the Krásnohorská jaskyňa cave underground hydrologic system
Juraj Michalko, Peter Malík, Peter Bajtoš, Renáta Fľaková, Barbora Gavuliaková, Dagmar Haviarová, Zlatica Ženišová
Svojim priateľom
To my friends
Igor Mucha
Spomienka na RNDr. Juraja Orvana
In memory of RNDr. Juraj Orvan
Juraj Orvan

admin@sah-podzemnavoda.sk