www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODASpomienka na RNDr. Juraja Orvana


Spomienka na RNDr. Juraja Orvana

In memory of RNDr. Juraj Orvan


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2018 [ ročník 24, číslo 1 ]
Juraj Orvan

RNDr. Juraj Orvan, významný Slovenský hydrogeológ, sa narodil 11. 1. 1934 v Žiline. V období rokov 1944 až 1952 navštevoval Štátne gymnázium v Žiline. V rokoch 1952 až 1956 absolvoval vysokoškolské štúdium na fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde nadobudol vysokoškolskú kvalifikáciu ako promovaný geológ. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal v roku 1956 pracovať v Žiline ako geológ v Ústave stavebnej geológie (ÚSG), ktorý sa v priebehu rokov pretransformoval na Geologický prieskum, Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum (IGHP) a neskôr INGEO...


bibliografický
odkaz na článok:
Orvan, J. 2018: Spomienka na RNDr. Juraja Orvana.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 24, 1/2018, 107.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk