www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZmeny v redakčnej rade časopisu Podzemná voda


Zmeny v redakčnej rade časopisu Podzemná voda

-


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2018 [ ročník 24, číslo 1 ]
Peter Malík

Ešte v uplynulom roku 2017 sa odchádzajúci výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH), vydavateľa časopisu Podzemná voda, pred voľbou nového výboru valným zhromaždením SAH rozhodol uznesením výboru č. 3-78/2017 z dňa 4. 12. 2017 ukončiť činnosť Redakčnej rady časopisu Podzemná voda vymenovanej s účinnosťou k 1. 9. 2011. Odvolal jej členov k 31. 12. 2017, aby tak nastávajúcim valným zhromaždením SAH dostal novozvolený výbor SAH priestor Redakčnú radu časopisu nanovo menovať, v zmysle svojho nového programového zamerania...


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2018: Zmeny v redakčnej rade časopisu Podzemná voda.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 24, 1/2018.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk