www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2017 [ ročník 23, číslo 1 ]

Hydrologická bilancia čiastkových povodí hydrogeologickej štruktúry Tlstej
Water balance in partial watersheds of the tlstá hydrogeological structure
Peter Malík
Sucho v povrchových a podzemných vodách v povodí Kysuce v troch najsuchších rokoch 21. storočia
Surface and groundwater drought in the Kysuca river basin in three dryiest years of the 21st century
Miriam Fendeková, Tobias Gauster, Valéria Slivová, Dana Vrablíková, Marián Fendek, Lívia Labudová, Zuzana Danáčová
Karpatský keuper: hydrogeologický izolátor?
Sediments of carpathian keuper: an aquiclude?
Peter Malík, Svetozár Scherer, Jaromír Švasta, Erika Kováčová, František Bottlik, Juraj Michalko, Radovan Černák, Miloš Gregor, Jozef Kordík, Katarína Benková, Natália Bahnová, Daniel Marcin
120. výročie narodenia akademika Dimitrija Andrusova
120th Anniversary of the Birth of Dimitrij Andrusov
Ivan Šalaga
Hydrogeologickí osemdesiatnici v roku 2017
Anniversary of Hydrogeologists – Octogenarians in 2017
Peter Malík
RNDr. Anton Drábik je už 60-ročný
Jubilee of RNDr. Anton Drábik
Ján Antal
RNDr. Jozef Kováč, 70-ročný
Jubilee of RNDr. Jozef Kováč
Jozef Halmo
Dvadsaťpäť rokov Slovenskej asociácie hydrogeológov
Twenty five years of Slovak association of hydrogeologists
Peter Malík, Peter Némethy, Renáta Fľaková, František Bottlik

admin@sah-podzemnavoda.sk