www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODADvadsaťpäť rokov Slovenskej asociácie hydrogeológov


Dvadsaťpäť rokov Slovenskej asociácie hydrogeológov

Twenty five years of Slovak association of hydrogeologists


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2017 [ ročník 23, číslo 1 ]
Peter Malík, Peter Némethy, Renáta Fľaková, František Bottlik

V roku 2016 uplynulo 60 rokov od založenia prvého medzinárodného profesijného hydrogeologického združenia s celosvetovou pôsobnosťou – Medzinárodnej asociácie hydrogeológov / International Association of Hydrogeologists (IAH). Po viacerých rokoch diskusií na geologických kongresoch v Londýne (1948) a v Alžíri (1952) bola táto inštitucionalizovaná voľbou jej prvého výboru na medzinárodnom geologickom kongrese, ktorý sa konal v roku 1956 v Mexico City. Prečo potom Slovenská asociácia hydrogeológov vznikla až v roku 1992, teda až 38 rokov po vzniku medzinárodnej hydrogeologickej asociácie?


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P., Némethy, P., Fľaková, R. & F. Bottlik 2017: Dvadsaťpäť rokov Slovenskej asociácie hydrogeológov.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 23, 1/2017, 66-76.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk