www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAHydrogeologickí osemdesiatnici v roku 2017


Hydrogeologickí osemdesiatnici v roku 2017

Anniversary of Hydrogeologists – Octogenarians in 2017


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2017 [ ročník 23, číslo 1 ]
Peter Malík

V rokoch 2007 a 2008 bolo v časopise Podzemná voda uverejnených niekoľko krátkych príležitostných článkov o vtedy jubilujúcich sedemdesiatnikoch z radov Slovenskej asociácie hydrogeológov.


bibliografický
odkaz na článok:
Malík, P. 2017: Hydrogeologickí osemdesiatnici v roku 2017.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 23, 1/2017, 61–62.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk