www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1996 [ ročník II, číslo 1 ]

Hydrogeologické pomery paleogénu Žilinskej kotliny
Hydrogeology of paleogene of the Žilina basin
Viera Šalagová, Milena Frličková, Ivan Šalaga, Jaroslav Urbaník
Režim prameňov vybraných hydrogeologických celkov Slovenska
Spring régimes of selected hydrogeological units of Slovakia
Miriam Fendeková
Prenos nečistôt a ochrana podzemných vôd pri havarijnom znečistení
Pollutant transport and groundwater protection at the accident pollution
Jozef Hulla, Danka Grambličková, Mohamed Taha Abdelrahman
Prehľad hydrogeotermálnych pomerov Slovenska
Synapsis of hvdrogeothermal conditions of Slovakia
Ondrej Franko, Oto Fusán, Miroslav Král
The measurement of the streaming potential around the well with the metal casing
Meranie filtračných potenciálov okolo vrtu s kovovou pažnicou
Vojtech Gajdoš

admin@sah-podzemnavoda.sk