www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAPrenos nečistôt a ochrana podzemných vôd pri havarijnom znečistení


Prenos nečistôt a ochrana podzemných vôd pri havarijnom znečistení

Pollutant transport and groundwater protection at the accident pollution


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 1 ]
Jozef Hulla, Danka Grambličková, Mohamed Taha Abdelrahman

ABSTRACT: This paper deal with laboratory experiments for pollutant transport characteristics in the cohesion less soil at the impulse one dimensional conditions. Results from the field experiments in two dimensional conditions and simple solution for prediction of impulse pollution of groundwater are given. If self-purification processes are not sufficient to eliminate the pollution, it is possible to use pumping or sealing systems.


bibliografický
odkaz na článok:
Hulla, J., Grambličková, D. & M. T. Abdelrahman 1996: Prenos nečistôt a ochrana podzemných vôd pri havarijnom znečistení.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 1/1996, 32-41.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: jednorazové znečistenie, disperzia, adsorpcia, rozpad, degradácia, laboratórne experimenty, terénne experimenty, prenos nečistôt, čerpacie a tesniace systémy

key words: impulse pollution, dispersion, adsorption, decay, degradation, laboratory experiments, field experiments, pollutant transport, pumping and scaling

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk