www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODARežim prameňov vybraných hydrogeologických celkov Slovenska


Režim prameňov vybraných hydrogeologických celkov Slovenska

Spring régimes of selected hydrogeological units of Slovakia


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 1996 [ ročník II, číslo 1 ]
Miriam Fendeková

ABSTRACT: The régime of 21 springs located in quite different hydrogeological conditions, in flysh and neovolcanic rocks of Slovakia, was assessed. The aim of the analysis was to evaluate the presence of some trends in discharges, especially in the proved climatic warm period lasting in Slovakia since 1988. The presence of long term decreasing trends was proved by most of springs located in neovolcanic as well as in flysh rocks. Short term trends since 1988 were proved only by springs from flysh rocks.


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. 1996: Režim prameňov vybraných hydrogeologických celkov Slovenska.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, II, 1/1996, 23-31.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: hydrogeologický celok, pramene, režim podzemných vôd, klimatické zmeny, trendová analýza

key words: hydrogeological unit, springs, groundwater régime, climatic changes, trend analysis

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk