www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2013 [ ročník 19, číslo 1 ]

Volná zvodeň v období infiltrace atmosférických srážek
Unconfined aquifer effects during rainfall infiltration
Pavel Pracný, Tomáš Kuchovský
Zastúpenie izotopov kyslíka v rôznych výtokových subrežimoch prameňov Brezovských Karpát
Distribution of oxygen isotopes in different recession discharge components of springs in the Brezovské Karpaty Mts.
Peter Malík, Juraj Michalko
Fatra – jedinečná minerálna voda v Západných Karpatoch
Fatra – unique mineral water in the Western Carpathians
Dušan Bodiš, Gabriela Vandrová, Daniel Panák, Jozef Kordík, Juraj Michalko, František Bottlik, Milena Cígerová, Denisa Kókaiová, Peter Štefanka
Odstraňovanie dusičnanov, síranov a fosforečnanov z podzemných vôd pomocou iónovo výmenných živíc
Nitrate, sulphate and phosphate removal from groundwater by anion exchange resins
Daniel Kupka, Vladislav Cucak
Výpočet koeficienta prietočnosti v stredoslovenských neovulkanitoch zo stúpacích skúšok
The transmissivity coeficient calculation from recovery tests in neovulcanic rocks in central Slovakia
Alena Bágelová, Marián Fendek
Hodnotenie krasového prameňa Teplica v Jasove
Evaluation of the Teplica karst spring in Jasov
Lucia Mihalová
Za RNDr. Jánom Šubom
In memory of RNDr. Ján Šuba
Eugen Kullman
Odišiel RNDr. Pavol Fecek
RNDr. Pavol Fecek had passed away
Rodina a priatelia
Životné jubileum Ing. Ivana Hauskrechta
Jubilee of Ing. Ivan Hauskrecht
Tibor Kovács
Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.
Jubilee of RNDr. Peter Némethy, CSc.
Miriam Fendeková

admin@sah-podzemnavoda.sk