www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAŽivotné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.


Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.

Jubilee of RNDr. Peter Némethy, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2013 [ ročník 19, číslo 1 ]
Miriam Fendeková

ABSTRAKT: Doc. RNDr. Peter Némethy, CSc. sa narodil 31.1.1943 v Martine. Jeho budúcu profesionálnu orientáciu naznačilo už štúdium na Priemyselnej škole baníckej a geologickej, kde úspešne študoval v rokoch 1957 – 1961...


bibliografický
odkaz na článok:
Fendeková, M. 2013: Životné jubileum doc. RNDr. Petra Némethyho, CSc.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 19, 1/2013, 76-77.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk