www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2011 [ ročník XVII, číslo 1 ]

Krasovo-puklinové vody Plešiveckej planiny
Karst-fissure waters of the Plešivecká planina plateau
Denisa Lehotová, Renáta Fľaková, Peter Malík, Zlatica Ženišová
Hydrogeologické a hydrogeochemické pomery Turčianskej kotliny
Hydrogeological and hydrogeochemical settings of the Turčianska kotlina basin
Jozef Kordík, Juraj Michalko, František Bottlik
Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti krasových vôd jaskyne Milada a jej podzemného hydrologického systému (Silická planina, Slovenský kras)
Chemical composition and microbiological properties of karst waters of Milada cave and its underground hydrological system (Silická plateau, Slovak karst)
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Milan Seman
Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v Žiarskej kotline
Chemical composition and groundwater quality in the Žiarska kotlina basin
Slávka Grexová, Ondrej Franko, Vladimír Pramuk
Využitie matematického modelu prúdenia podzemných vôd pri návrhu systému hĺbkového odvodňovania stavebnej jamy v medzizrnovom prostredí
Utilization of the mathematical model of the groundwater flow for the deep well dewaterring system of foundation pit in porous soils
Matúš Klúz, Marian Klúz
Geotermálna energia vo svete a na Slovensku
Geothermal energy world-wide and in Slovakia
Marián Fendek, Alena Bágelová, Miriam Fendeková
Voľná zásobnosť – prehľad základných pojmov, princípov hodnotenia a dostupných hodnôt
Water-table storativity – overview of basic concepts, evaluation principles and available values
Radovan Černák, Peter Malík
Geopoznávacie príčiny zmien ochrany minerálnych vôd
Geocognitive causes of the changes mineral waters protection
Ondrej Franko, Daniel Panák
Jubilujúci hydrogeológovia – osemdesiatnici
The anniversary of Hydrogeologists – Octogenarians
Ivan Šalaga, Peter Malík, Eugen Kullman ml., Miriam Fendeková
Životné jubileum Oľgy Pospiechovej
Oľga Pospiechová is having anniversary
Kamil Vrana

admin@sah-podzemnavoda.sk