www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2010 [ ročník XVI, číslo 2 ]

Analysis of long-term and seasonal-term trends of selective contaminants in groundwater from landfill of communal and industrial waste – case study Bystřice pod Hostýnem
Analýza dlouhodobých a sezónních trendů vybraných kontaminantů podzemní vody na lokalitě skládky komunálního a průmyslového odpadu – případová studie Bystřice pod Hostýnem
Ivana Ondrašíková
Časové a priestorové zmeny podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma severovýchodného Slovenska
Temporal and spatial changes of groundwater runoff in flysch belt area catchments in the northeastern part of Slovakia
Dagmar Stojkovová, Miriam Fendeková
Využitie hybridných genetických algoritmov pre tvorbu skladaných výtokových čiar
Hybrid genetic algorithms used for construction of assembled master recession curves
Miloš Gregor, Peter Malík
Zdroje prírodnej minerálnej vody v Kláštore pod Znievom a Socovciach a ich ochrana
Natural mineral sources in Kláštor pod Znievom and in Socovce and their protection
Daniel Panák, Vladimír Hanzel, Kamil Vrana
Kvalita povrchovej vody v Malom Dunaji
Surface water quality in Malý Dunaj river
Alexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Milan Seman, Zlatica Ženišová
Rezistivimetrické a termometrické merania podzemného vodného toku v Gombaseckej jaskyni
Resistivimetric and thermometric measurements of underground stream in the Gombasecká cave
Peter Malík, Miloš Gregor, Jaromír Švasta, Dagmar Haviarová, Ľudovít Gaál
Modelovanie transportu znečistenia na opustenom ložisku Dúbrava
Transport modeling at the abandoned deposit Dúbrava
David Krčmář, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk