www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZdroje prírodnej minerálnej vody v Kláštore pod Znievom a Socovciach a ich ochrana


Zdroje prírodnej minerálnej vody v Kláštore pod Znievom a Socovciach a ich ochrana

Natural mineral sources in Kláštor pod Znievom and in Socovce and their protection


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2010 [ ročník XVI, číslo 2 ]
Daniel Panák, Vladimír Hanzel, Kamil Vrana

ABSTRACT: The Turčianska kotlina basin (the Mid-Slovakian region) is rich on mineral and thermal waters. It is related mainly to geological and complicated tectonic structure of the basin. Prevailing part of the mineral water springs is bound to marginal faults of the basin. Evaluated source of natural mineral water in the locality Kláštor pod Znievom is captured by the hydrogeological borehole KM-1 with depth 231.0 m. The second evaluated source of mineral water in the locality Socovce is captured by the hydrogeological borehole HV-107/A with depth 160.0 m. The proposal of protective zones of mineral water sources in the localities Kláštor pod Znievom and Socovce was elaborated on the base of available archived materials, as well as on analysis of results of the recent geological, hydrogeological and geophysical investigations. The results of state and local monitoring of mineral water sources were taken into account, as well.


bibliografický
odkaz na článok:
Panák, D., Hanzel, V. & K. Vrana, 2010: Zdroje prírodnej minerálnej vody v Kláštore pod Znievom a Socovciach a ich ochrana.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVI, 2/2010, 167-180.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: minerálne vody, prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody, ochranné pásma, Kláštor pod Znievom, Socovce

key words: mineral waters, natural healing waters, natural mineral waters, protective zones, Kláštor pod Znievom, Socovce

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk