www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAAnalysis of long-term and seasonal-term trends of selective contaminants in groundwater from landfill of communal and industrial waste – case study Bystřice pod Hostýnem


Analysis of long-term and seasonal-term trends of selective contaminants in groundwater from landfill of communal and industrial waste – case study Bystřice pod Hostýnem

Analýza dlouhodobých a sezónních trendů vybraných kontaminantů podzemní vody na lokalitě skládky komunálního a průmyslového odpadu – případová studie Bystřice pod Hostýnem


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2010 [ ročník XVI, číslo 2 ]
Ivana Ondrašíková

ABSTRACT: The main aim of this work is research of inorganic contamination spreading from landfill of communal and industrial waste in sediments of the flysch belt. The landfill Cihelna in Bystřice pod Hostýnem, Czech Republic, presents mixture of communal and industrial waste with minor part of organic contamination. Very low permeability of flysch sediments significantly restricts migration of contaminants. Preferential directions of contaminants migration in the landfill site were modelled on the basis of groundwater level measurement and permeability environment determination. Database of laboratory analysis from long-term monitoring of groundwater composition (through the years 2000 – 2007) were used to derive primary trends of contaminants behaviour. Primary trends of long-term evolution of contaminants mobility with seasonal-term trends and effect of total precipitation were evaluated.


bibliografický
odkaz na článok:
Ondrašíková, I., 2010: Analysis of long-term and seasonal-term trends of selective contaminants in groundwater from landfill of communal and industrial waste – case study Bystřice pod Hostýnem.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, XVI, 2/2010, 132-141.

jazyk článku: angličtina

kľúčové slová: podzemní voda, skládka, anorganické kontaminanty, sezónní a dlouhodobé trendy, Bysřice pod Hostýnem

key words: groundwater, landfill, inorganic contaminants, seasonal and long-term trends, Bystřice pod Hostýnem

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk