www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2023 [ ročník 29, číslo 2 ]

Geologický prieskum životného prostredia skládky odpadov „Podunajské Biskupice – južne od poľnohospodárskeho družstva“
Geological survey of the waste dump „Podunajské Biskupice – south of the agricultural farm“
Jozef Kordík, Dušan Bodiš†, Igor Stríček, Ivan Györög, Michal Jankulár, Igor Slaninka
Hodnotenie výsledkov monitorovania chemického zloženia vôd v Dobšinskej ľadovej jaskyni (2019 – 2021)
Evaluation of the results of monitoring the chemical composition of waters in the Dobšiná Ice Cave (2019 – 2021)
Dagmar Haviarová, Renáta Fľaková, Milan Seman
Osobnosti slovenskej hydrogeochémie na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Personalities of Slovak hydrogeochemistry at the Department of Hydrogeology of the Faculty of Natural Sciences in the Comenius University Bratislava
Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk