www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAOsobnosti slovenskej hydrogeochémie na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave


Osobnosti slovenskej hydrogeochémie na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Personalities of Slovak hydrogeochemistry at the Department of Hydrogeology of the Faculty of Natural Sciences in the Comenius University Bratislava


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2023 [ ročník 29, číslo 2 ]
Renáta Fľaková

Vážení kolegovia, dňa 8. 12. 2023 sme na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali hydrogeochemický seminár, ktorý bol venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie – prof. RNDr. Zlatici Ženišovej, PhD. a Ing. Kvetoslave Hyánkovej, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bola prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková et al., 2020), ktorá je pokračovaním tradície výučby a vedeckej činnosti v oblasti hydrogeochémie na našej katedre...


bibliografický
odkaz na článok:
Fľaková, R. 2023: Osobnosti slovenskej hydrogeochémie na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 29, 2/2023, 91-96.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk