www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2020 [ ročník 26, číslo 2 ]

Voľná fáza ľahkých ropných látok – aktuálny pohľad na identifikáciu a hodnotenie znečistenia v horninovom prostredí
Free phase of light petroleum products – current view on identification and evaluation of pollution in the rock environment
Juraj Macek, Ľubomír Jurkovič, Vladimír Malý
Hydrogeochemické a mikrobiologické hodnotenie prameňov a rieky Vydrica v Bratislavskom lesoparku – I. celkové hodnotenie
Hydrogeochemical and microbiological evaluation of springs and Vydrica brook in the Bratislava Forest Park – I. summary assessment
Rudolf Dugovič, Renáta Fľaková, Milan Seman
Za Ing. Kvetoslavou Hyánkovou, CSc.
In memory of Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.
Renáta Fľaková
Za RNDr. Dušanom Bodišom, CSc.
In memory of RNDr. Dušan Bodiš, CSc.
Jozef Kordík

admin@sah-podzemnavoda.sk