www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAZa Ing. Kvetoslavou Hyánkovou, CSc.


Za Ing. Kvetoslavou Hyánkovou, CSc.

In memory of Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2020 [ ročník 26, číslo 2 ]
Renáta Fľaková

Dňa 6. augusta 2020 nás vo veku 86 rokov navždy opustila naša milá kolegyňa a priateľka Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. Narodila sa 18. mája 1936 v Bratislave, kde prežila celý svoj život. Po skončení gymnázia začala v roku 1953 študovať na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave a v roku 1956 prešla do Prahy na Vysokú školu chemicko-technologickú. Štúdium ukončila v roku 1958 v odbore Chémia a technológia vody a získala titul Ing. s diplomovou prácou pod vedením prof. Pittera.


bibliografický
odkaz na článok:
Fľaková, R. 2020: Za Ing. Kvetoslavou Hyánkovou, CSc. - Podzemná voda ISSN 1335-1052, 26, 2/2020, 76.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: -

key words: -

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk