www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2015 [ ročník 21, číslo 2 ]

Chemické zloženie minerálnych vôd Dudiniec, Santovky a Slatiny
Chemical composition of mineral water in Dudince, Santovka and Slatina
Natália Bačová, Zlatica Ženišová, Juraj Michalko
Monitoring izotopického a chemického zloženia povrchových a podzemných vôd v povodí Jaloveckého potoka (Západné Tatry, Liptovská kotlina)
Isotopic and chemical composition monitoring of surface and ground waters in the jalovecký creek catchment (Western Tatra Mts, Liptovská kotlina valley)
Ladislav Holko, Michal Danko, Jozef Hlavčo, Zdeněk Kostka, Peter Malík
Kvalita povrchovej vody akvatického ekosystému Gidra
Surface water quality of the aquatic ecosystem of the Gidra stream
Milan Seman, Renáta Fľaková, Eva Vrbická, Barbora Gavuliaková, Klaudia Klarisová
Chemické a izotopové zloženie vôd v systéme Krásnohorskej jaskyne
Chemical and isotopic water composition in the Krasnohorska Cave system
Barbora Gavuliaková, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Dagmar Haviarová, Zuzana Grolmusová
Životné jubileum prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc.
Jubilee of prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Marián Fendek

admin@sah-podzemnavoda.sk