www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKvalita povrchovej vody akvatického ekosystému Gidra


Kvalita povrchovej vody akvatického ekosystému Gidra

Surface water quality of the aquatic ecosystem of the Gidra stream


• tento článok sa nachádza v kategórii: PODZEMNÁ VODA / rok 2015 [ ročník 21, číslo 2 ]
Milan Seman, Renáta Fľaková, Eva Vrbická, Barbora Gavuliaková, Klaudia Klarisová

ABSTRACT: Microorganisms are a particularly important organic water pollution indicator. Psychrophilic and mesophilic microorganisms, also known as indicators of total contamination, are naturally present in the waters. Total and faecal contamination indicators were monitored in the aquatic ecosystem of the flow Gidra with human activity being the main influence. While microbial counts usually do not exceed the relevant legislative values on Gidra upstream, the middle and lower stream reaches well above these values, suggesting contamination. Qualitative analysis was performed aimed at determining the species spectrum of indicator of faecal contamination in addition to the quantitative part it.


bibliografický
odkaz na článok:
Seman, M., Fľaková, R., Vrbická, E., Gavuliaková, B. & K. Klarisová, 2015: Kvalita povrchovej vody akvatického ekosystému Gidra.- Podzemná voda ISSN 1335-1052, 21, 2/2015, 101–117.

jazyk článku: slovenčina

kľúčové slová: Gidra, indikátory všeobecného oživenia, indikátory fekálnej kontaminácie, enterobaktérie, enterokoky

key words: Gidra, indicators of total contamination, indicators of faecal contamination, enterobacterias, enterococci

článok PDF: článok na stiahnutie (vo formáte PDF)
admin@sah-podzemnavoda.sk