www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2015 [ ročník 21, číslo 1 ]

Lazce – najväčší prameň Západných Karpát: problém ohraničenia rozsahu jeho infiltračnej oblasti
Lazce – Recharge area delineation problems in the biggest Western Carpathian spring
Peter Malík, Juraj Michalko, Radovan Černák, Alexandra Pažická
Groundwater and surface water interactions in the Podunajská nížina lowland and Trnavská pahorkatina hills
Interakcia podzemnej a povrchovej vody v oblasti styku Podunajskej nížiny a Trnavskej pahorkatiny
Juraj Michalko, Dušan Bodiš, Zlatica Ženišová, Peter Malík, Jozef Kordík, Peter Čech, Zuzana Grolmusová, Andrea Luptáková, František Bottlik, Jaromír Švasta, Štefan Káša
Využitie modelovania v súvislosti s analýzou rizika pre lokalitu jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice
Modelling use in NPP A-1 Jaslovské Bohunice site risk analysis
Juraj Benko, Tibor Kovács, Miloš Kostolanský, Július Plško
Prieskum environmentálnej záťaže Poproč – Petrová dolina a pasívne sanačné opatrenia pre banské vody
Exploration of environmental burden Poproč – Peter´s valley and passive remediation treatment for mining waters
Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Peter Sekula ml., Katarína Peťková, Miroslav Bačík, Peter Sekula st., Anton Auxt
Životné jubileum doc. Ing. Jarmily Božíkovej, PhD.
Jubilee of doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Dušan Bodiš
Kamila Rehorovská jubiluje
Jubilee of Kamila Rehorovská
Vladimír Hanzel
Životné jubileum RNDr. Vladimíra Banského, CSc.
Jubilee of RNDr. Vladimír Banský, CSc.
Ľubomír Banský

admin@sah-podzemnavoda.sk